सूचना! सूचना!! सूचना!!!

धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तथा अन्य कर सम्बन्धित लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा E-Filing गर्नु पर्ने भएकोले स्थायी लेखा नम्बर भएका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुले PAN राफसाफ प्रणालीमा प्रबिस्टी गर्नका लागि सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।अथवा nshplktm@gmail.com मा PAN काे प्रतिलिपि पठाउन सक्नु हुनेछ। साथै अफिसका आधिकारिक कर्मचारीहरुको Viber , Messanger, What's app पनि पठाउन सक्नु हुनेछ।
नोट: PAN नम्बर प्रब्रिष्टि गर्दा अनिवार्य रुपमा PAN प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
भौतिक दूरी कायम राखौ विद्युतीय माध्यमबाट सम्पर्क गरौं। STAY SAFE STAY HOME
Nepal Stock House Pvt.Ltd.(Broker No.14)
Phone No:
Pokhara : 061536258
Kathmandu: 014429621
Office Location:
Pokhara: RWS PKR Office building, Newroad-8, Pokhara
Kathmandu: Kalikasthan-29, Kathmandu, Nepal