सूचना !                         सूचना !!                                           सूचना !!!

हाम्रो यस नेपाल स्टक हाउस प्रा. लि. मा (DEMAT) हितग्राही खाता खोल्नु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यही २०७८ असार मसान्तभित्र आफ्नो हितग्राही खाता नबिकरण (अध्यबदी) गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौ |  आन्यथा हितग्राही खाता नबिकरण नभई सोबाट हुन गएको हानी नोक्सानीको लागि स्वयम् वक्ति नै  जिम्मेबार हुने जानकारी गर्दछौ |

   

       नेपाल स्टक हाउस प्रा. लि

        काठमाडौँ -२९, कालिकास्थान